Chirurgia stomatologiczna

www.polandmuaythai2014.eu

Stomatologia to jedna z podstawowych specjalizacji lekarskich. W jej obrębie na obszarze Polski wyróżnia się dwie podspecjalizacje. Jedną z nich jest chirurgia stomatologiczna. Dentysta, który ją wyrobi, uzyskuje uprawnienia do operacyjnego leczenia jamy ustnej oraz okolic przyległych. Utworzyła się ona mniej więcej w połowie XIX wieku i do dziś wymaga przygotowania ogólnochirurgicznego.

Zakres obowiązków, które wykonuje chirurg stomatolog, zależy od uzdolnień i doświadczenia lekarza. Często również przeprowadzane przez niego zabiegi pokrywają się z tymi, wchodzącymi w zakres usług chirurga szczękowo-twarzowego oraz laryngologa. Bardzo często zajmuje się on ekstrakcją zębów mądrości lub chirurgicznym przygotowaniem jamy ustnej do leczenia protetycznego. Zdarza się też, że ma on uprawnienia do przeprowadzania zabiegów z implantoprotetyki stomatologicznej. Chirurgia stomatologiczna pozwala często na podejmowanie działań leczniczych względem nowotworów łagodnych, a także części nowotworów złośliwych warg i jamy ustnej (operacji podlegają też wszelkie guzy nowotworopodobne).

dentysta lusowo