Co to jest zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzenie nieruchomościami to ściśle określona przepisami prawnymi działalność zawodowa, którą jeszcze do niedawna prowadzić mogły wyłącznie osoby posiadające odpowiednią licencję.

Zarządzanie nieruchomościami polega głównie na odpłatnym wykonywaniu zadań powierzonych zarządcy przez właściciela budynku.

Obejmują one najczęściej nadzorowanie, a także prowadzenie bieżącej obsługi danej nieruchomości i doradztwo związane z zarządzaniem budynkiem.

Do obowiązków zarządcy należy często również rozwijanie nieruchomości oraz realizacja krótko i długookresowych celów jej właściciela.

Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, aby stan budynku pod nadzorem zarządcy nie uległ pogorszeniu.

W zarządzaniu nieruchomościami możemy wyróżnić kilka różnych podejść.

Są to m.

in.

podejście obiektowe, w którym zarządzanie ukierunkowane jest na administrowanie budynkiem, sektorowe skupione na regulacjach prawnych, kapitałowe, które traktuje budynek jak lokatę oraz proaktywne – jego założeniem jest wyprzedzanie trendów panujących na rynku nieruchomości.

Firma Dekarbud ma w ofercie usługi dźwigiem i żurawiem koszowym Falo Nieruchomości oferuje zarządzanie nieruchomościami Poznań ul. Palacza 104