Specyfika dzierżawy

Innym ciekawym sposobem na to, aby zarabiać na nieruchomości i pozostać jej właścicielem, jest podpisanie umowy dzierżawy. Najczęściej wydzierżawia się grunty, co otwiera czasami pole do poważnych inwestycji, na które w innej sytuacji inwestor zdecydowałby się tylko wówczas, gdyby był nominalnym właścicielem terenu. Umowa dzierżawy jest pod wieloma względami zbliżona do najmu, ponieważ dzierżawca musi płacić dzierżawiącemu czynsz o ustalonej wysokości. Równocześnie może zwykle bez ograniczeń czerpać korzyści z użytkowania gruntu lub obiektu.

Specyficzną formą dzierżawy jest dzierżawa wieczysta. Generalnie jest tak, że o ile najem jest zwykle krótkoterminowy (umowy najczęściej obowiązują kilka miesięcy lub rok), to dzierżawa z reguły jest długoterminowa. Umowa może obowiązywać nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. W przypadku dzierżawy wieczystej dzierżawca może korzystać z nieruchomości na czas nieokreślony, a równocześnie jest zobowiązany do opłacania czynszu.

Bywa, że w umowie dzierżawy wieczystej znajduje się zapis, który oddaje nieruchomość na własność po upływie określonego czasu.

https://hydrauliq.pl/hydraulik-chotomow/