Umuzykalnienie dzieci

Najprostsze zabawki interaktywne zapoznają dzieci z różnymi dźwiękami muzycznymi. Przy nich maluchy poznają pierwsze melodie, próbują tańczyć i śpiewać proste piosenki. Jeżeli rodzice zaobserwują zainteresowanie dziecka muzyką, powinni poszukiwać kolejnych zabawek, które będą utrzymywały dziecko w jej kręgu. Dzisiaj można kupić drewniane zabawki muzyczne wydające bardzo delikatne dźwięki, których słuchanie sprawia przyjemność. Zachęty można podsuwać poprzez udostępnianie maluchom coraz to nowych akcesoriów muzycznych.

Mogą to być zestawy złożone z kilku prostych instrumentów np. fletu, tamburyna i klekotki. Chętnie też są nabywane przez opiekunów małe, kolorowe pianinka, cymbałki oraz bębenki, grzechotki albo trójkąty. Wszystkie te instrumenty są przystosowane wielkością do dzieci, które czują się przy nich bardzo ważne. Jeżeli tylko dzieci oswoją się z muzyką i ją polubią, będą organizowały mini-koncerty.

Na nich potem można się przekonać o trafności dokonywanych w sklepie muzycznym zakupów.