Warunki zabudowy i pozwolenia

Każda nowa inwestycja, zanim wejdzie w fazę realizacji, musi zderzyć się z realiami unormowań prawnych. Te są w Polsce dość skomplikowane, choć trzeba przyznać, że w ostatnich latach zaszły pewne pozytywne zmiany – szczególnie z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, zainteresowanych chociażby postawieniem własnego domu. Załóżmy jednak, że chodzi o rozbiórkę pozostałości po jakimś starym obiekcie i o wybudowanie na jego miejscu pawilonu handlowego jednego z dyskontów. Co trzeba zrobić? Podstawowa sprawa to wystąpienie o warunki zabudowy.

Wydają je urzędnicy odpowiedzialni za ład urbanistyczny na danym terenie. Muszą one być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a przy tym nie naruszać innych obowiązujących przepisów. Jeśli warunki, o które wystąpi inwestor będą pozytywne, to następnym krokiem jest ubieganie się o pozwolenie na rozbiórkę starych zabudowań (jeśli takowe istnieją). Równolegle można zwrócić się o pozwolenie na budowę – to najważniejsza zgoda, która otwiera pole do realizacji planowanej inwestycji.

Dąbrówka mieszkania w zabudowie szeregowej rynek pierwotny Dąbrówka Deweloper Dąbrówka, domy i mieszkania w Dąbrówce